Els principals problemes als quals s'enfronten les persones usuàries de cànnabis no deriven dels efectes del consum d'aquesta substància sinó de la seva situació socio-legal. Si bé el cànnabis, igual que pràcticament qualsevol altra substància emprada per l'ésser humà, no és un producte innocu, i poden aparèixer consums problemàtics relacionats amb el mateix o efectes secundaris indesitjables per al consumidor, dits inconvenients són poc rellevants quan es comparen amb els quals deriven del prohibicionisme.
Tals traves afecten especialment als usuaris terapèutics i als seus afins, doncs s'afegeixen generalment a situacions mèdiques particularment complexes.
Aquesta prohibició, a més, resulta difícil d'assumir davant l'evidència que l'ocupació de cannabinoides no només no comporta efectes negatius rellevants sobre aquestes persones sinó que contribueix a millorar notablement el seu estat de salut i qualitat de vida.
Un dels principals riscos derivats de les polítiques de drogues actuals ho constitueixen els impediments per accedir a un producte segur. Per culpa de la legislació vigent, el control sobre la qualitat del producte queda desemparat.
Els pacients es veuen obligats a adquirir, en la majoria dels casos, cànnabis o derivats procedents del mercat negre, o fabricats artesanalment, en nombroses ocasions sense les degudes mesures de seguretat i higiene. Considerant la seguretat d'aquesta substància des d'un punt de vista toxicològic i les greus conseqüències per a la salut que pot implicar la presència de contaminants semblaria, en aquest cas, que el remei imposat pel legislador és molt pitjor que la malaltia.
El pacient es troba en una situació de permanent desinformació, accentuada de nou pels discursos pro i anti prohibicionistes que dificulten l'adquisició d'una visió objectiva sobre les propietats reals de la planta. Això dificultarà la correcta ocupació del cànnabis com a tractament, podent exposar al pacient a riscos innecessaris derivats de la inexperiència en el seu maneig i a la falta d'optimització dels possibles efectes positius que la planta pogués proporcionar-li.
Finalment, la por a la persecució legal, els prejudicis socials associats al consum de cànnabis i els problemes econòmics derivats de pagar el tractament s'erigeixen també com a barreres que limiten l'accés dels pacients a una teràpia que podria beneficiar-los.
En aquest context, la labor de Medcan és informar des d'un punt de vista objectiu sobre totes aquestes qüestions, resolent els dubtes que puguin preocupar al pacient en matèria de salut i cànnabis.