Consulta mèdica cànnabis medicinal
En el nostre Centre Mèdic, aconseguim que tothom tingui accés a la informació sobre tractaments basats en el cànnabis, per a això treballem i col·laborem amb hospitals, clíniques del dolor, clíniques privades, grups de P.A.D.E.S. i sobretot, metges especialitzats en endocannabinoides i cànnabis medicinal, capaços de receptar i oferir un servei d'assessorament a persones interessades a conèixer més sobre el potencial terapèutic del cànnabis, el seu efecte en les malalties ja acreditades i en altres malalties sobre les quals s'estan fent estudis, així com les pautes i vies de consum recomanades.

"Els nostres metges especialistes poden receptar qualsevol producte amb CBD si la patologia el requereix."

Els nostres metges, col·legiats especialistes, estan disponibles per a realitzar consulta amb tota aquella persona que ho desitgi, sempre que els nostres pacients hagin presentat prèviament un diagnòstic mèdic que certifiqui que pateixen una malaltia susceptible de ser tractada amb cànnabis d'acord amb la Subcomissió de Govern, expedient 154/000011 de 10 de juny de 2021 i signin en el registre d'usuaris de cànnabis terapèutic de caràcter centralitzat que està a la seva disposició en les nostres clíniques i serveis d'atenció.
La consulta pot ser presencial o en línia facilitant l'accés a la visita o la recepta des de qualsevol part d'Espanya. Això comporta un important estalvi econòmic i de temps, així com una gran comoditat al pacient impedit o afeblit per la seva patologia. El metge directament atén, aconsella i recepta al pacient el que li pot beneficiar. Des de MEDCAN realitzem un seguiment personalitzat de cada pacient.
Treballant sota un diagnòstic previ i tenint en compte la medicació actualment prescrita i els antecedents clínics del pacient, si el metge considera que l'ús de cannabinoides o la seva recepta pot reportar beneficis simptomàtics per al pacient, s'emet un informe mèdic certificant la falta de contraindicacions i la susceptibilitat de la patologia acreditada de ser tractada amb derivats del cànnabis. Aquest informe pot ser secundat per l'expedició d'un carnet d'usuari terapèutic personalitzat.

Sol·liciti una cita prèvia