Consulta mèdica cànnabis medicinal
En el nostre centre, ens preocupem perquè tothom tingui accés a la informació sobre tractaments naturals basats en el cànnabis, per això treballem amb metges especialitzats en endocannabinoides i cànnabis medicinal oferint així un servei d'assessorament a persones interessades en conèixer més sobre el potencial medicinal del cànnabis, el seu efecte en determinades malalties, així com les pautes i vies de consum recomanades.
Tots els dimarts al matí, de 10:00 a 13:00, i tots els dimecres a la tarda, de 17:00 a 20:00, els nostres metges col·legiats especialistes estaran disponibles per realitzar consulta a tota aquella persona que ho desitgi, sempre que els nostres pacients hagin presentat prèviament un diagnòstic mèdic que certifiqui que pateixen una dolència susceptible de ser tractada amb cànnabis.
La consulta pot ser presencial o online. Des de Medcan realitzem un seguiment personalitzat de cada pacient.
Treballant sota un diagnòstic previ i tenint en compte la medicació actualment prescrita i els antecedents clínics del pacient, si el metge considera que l'ús de cannabinoides pot reportar beneficis simptomàtics per al pacient, s'emet un informe mèdic certificant la falta de contraindicacions i la susceptibilitat de la patologia acreditada de ser tractada amb derivats del cànnabis.

Sol·liciti una cita prèvia