L'ús medicinal del cànnabis, sobretot del CBD (Cannabidiol) i el THC (Tetrahidrocannabinol), ha augmentat extraordinàriament en els últims anys. Existeixen evidències significatives en la bibliografia científica i clínica sobre el poder terapèutic d'aquests preparats en el tractament dels símptomes de diverses malalties, com l'insomni, l'ansietat i el tractament del dolor, entre d'altres. No obstant això, és necessari tenir en compte alguns factors importants per optimitzar els seus possibles beneficis terapèutics i reduir els seus possibles efectes secundaris.

Les següents recomanacions són les facilitades per l' Observatori Espanyol de Cànnabis Medicinal (OEDCM)

cannabis principios activos

El cànnabis és una planta amb una gran diversitat de quimiotipus, cadascun dels quals conté diferents proporcions de principis actius (cannabinoides). Per tant, quan es consumeix un preparat de cànnabis medicinal és absolutament necessari conèixer la seva composició en cannabinoides, especialment els dos més rellevants: ∆9-tetrahidrocannabinol (THC) i cannabidiol (CBD).
El THC actua a través de receptors específics situats en la superfície de les nostres cèl·lules, específicament els receptors cannabinoides CB1 (molt abundants en el sistema nerviós central i responsables dels efectes neurològics del THC) i els receptors cannabinoides CB2 (molt abundants en el sistema immune i responsables dels efectes antiinflamatoris del THC). El CBD s'uneix amb molt baixa afinitat a aquests receptors CB1 i CB2, però exerceix, mitjançant mecanismes alternatius, efectes antiinflamatòries i anticonvulsives, a més d'impedir alguns efectes psicotròpics no desitjats del THC com a psicosi, ansietat i descoordinació. Per tant, sol ser recomanable que les preparacions de cànnabis medicinal posseeixin una composició balancejada de THC i CBD, encara que amb ràtios diversos en funció de la malaltia a tractar.
El contingut en cannabinoides d'un preparat de cànnabis depèn de factors com la raça de la planta, la seva forma de cultiu i la tècnica d'extracció. És per descomptat molt important que el preparat a utilitzar, a més de posseir una composició coneguda de THC i CBD, no contingui metalls pesats, microorganismes patògens (bacteris i fongs), pesticides o altres components que puguin resultar perjudicials per a la salut.
És obvi que el cànnabis no és una panacea, però sí posseeix propietats terapèutiques per al tractament simptomàtic d'algunes malalties. Entre elles destaquen diversos quadres de dolor crònic, trastorns motors associats a l'esclerosi múltiple, caquèxia en càncer o sida, vòmits i nàusees associats a quimioteràpies oncològiques, convulsions en epilèpsies infantils i desordres inflamatoris gastrointestinals.

 

Com en el cas de qualsevol altre medicament, la persona que desitja usar preparats de cànnabis medicinal pot ser des d'algú que ho ignora tot sobre els cannabinoides fins a un expert consumat en la matèria. En aquest sentit, el coneixement del cànnabis medicinal està evolucionant molt ràpidament i el fet que el pacient posseeixi almenys algunes nocions sobre aquest tema és important per consumir-ho correcta i responsablement. Existeixen nombroses publicacions per ajudar a adquirir aquests coneixements, a més, lògicament, de l'assessorament que poden proporcionar professionals especialitzats de la salut (metges, psicòlegs, infermers…) que estiguin capacitats per fer-ho.

 

La forma de consumir cànnabis medicinal de manera més segura i eficaç (vaporitzat, en oli, en tintura o en crema) dependrà de nombrosos factors com els símptomes a tractar, els antecedents mèdics, l'edat i el pes corporal, la medicació concomitant, etc. No és en principi aconsellable fumar cànnabis a causa del risc que això suposa de poder desenvolupar malalties cardiopulmonars.

cannabis y profesionales de la salud

És altament recomanable que el pacient sol·liciti l'assistència d'un metge o un altre professional de la salut. Cal tenir en compte, no obstant això, que molts professionals de la salut desconeixen l'existència en el nostre organisme del sistema endocannabinoide i les possibles aplicacions terapèutiques dels cannabinoides. Això es deu, en part, al fet que aquests coneixements són relativament recents i també, potser, als prejudicis o estigmes que han acompanyat a l'ús de la planta amb finalitats recreatives. En qualsevol cas, aquesta situació va canviant progressivament en existir nombroses publicacions especialitzades sobre aquest tema. Algunes associacions, com el OECM (Observatori Espanyol de Cànnabis Medicinal) o la SEIC (Societat Espanyola de Recerca Sobre Cannabinoides), poden proporcionar al nostre país assessorament sobre cànnabis medicinal a qualsevol professional que ho desitgi. A més, la IACM (International Association for Cannabinoid Medicines) posseeix un portal electrònic molt detallat i actualitzat sobre els possibles usos terapèutics del cànnabis i els cannabinoides.
Resulta molt aconsellable informar al metge especialista habitual de la intenció d'usar cànnabis amb finalitats medicinals perquè pugui avaluar correctament l'evolució clínica del pacient, les interaccions medicamentoses, etc. Això és recomanable àdhuc en el cas que l'especialista desconegui la possibilitat d'usar el cànnabis medicinalment.
Moltes associacions de pacients de cànnabis medicinal disposen d'un servei mèdic que pot expedir un certificat per justificar, davant les autoritats, el consum per raons mèdiques de preparats de la planta. Al seu torn, aquest servei pot actuar com a interlocutor amb el metge habitual que estigui tractant al pacient.

01 Abans de automedicar-te amb cànnabis consulta amb un metge de confiança i informa al teu metge habitual. Si aquest té mancança de coneixements sobre l'ús medicinal dels cannabinoides, descarrega't aquest document i lliura-li-ho.

02 Consultar amb el teu metge abans d'utilitzar cànnabis medicinal és especialment important en el cas que estiguis embarassada o tinguis intenció d'estar-ho i/o en el cas que pateixis algun trastorn psiquiàtric, així com si estàs utilitzant cànnabis i experimentes algun tipus d'efecte secundari preocupant. L'adolescència és també un període d'elevada vulnerabilitat als efectes neurològics no desitjats del cànnabis.

03 Recorda l'existència de gabinets terapèutics en diverses associacions especialitzades en cànnabis medicinal. Estan per assessorar-te en el teu correcte tractament amb cannabinoides, per exemple en vies d'administració, dosi, composicions, etc.

04 El preparat de cànnabis medicinal que vagis a utilitzar ha de posseir anàlisi i/o certificacions fiables sobre la seva qualitat i composició, així com sobre l'absència de productes tòxics.

05 El cànnabis és un medicament molt segur (no és citotòxic, ni mutagènic, ni és letal per sobredosi…), però òbviament no és innocu i posseeix efectes secundaris (sobretot psicotròpics) que han de tractar de minimitzar-se. Informa't bé sobre ells abans del seu ús, i consulta a més si poden existir contraindicacions o interaccions amb la teva medicació habitual.

06 Tant si consumeixes marihuana com a oli de CBD és molt possible que donis positiu en les anàlisis de tràfic, tingues-ho en compte. Sol·licita un certificat del teu ús del cànnabis com a substància medicinal.

07 Sigues molt acurat amb el cànnabis que estiguis utilitzant. Guarda-ho en un lloc segur lluny de la vista i l'abast dels nens i/o terceres persones.